contact:

lise koefoed
copenhagen,
denmark
mail
+45 27376924


all rights reserved
built with Indexhibit

Quotes for inspiration

Inspiration is everywhere, in every action or object.
This is a collection of quotes that throughout time caught my attention.

"Et af problemerne med folk er, at lige så snart de fylder et rum, er det menneskene, man ser, og ikke rummet. Store, øde landskaber holder op med at være store, øde landskaber, hvis der er et eller flere mennesker i dem. Mennesket definerer, hvor blikket skal falde. Og menneskets blik er næsten altid rettet mod andre mennesker. På den måde får man skabt en illusion om, at mennesket er vigtigere end det her i verden, der ikke er menneske. Det er en syg illusion."
"One of the issues with people is, that as soon as they take up a space, it's the people you see, and not the space. Big, deserted landscapes end being big, deserted landscapes, if one or more people are present. Man defines, where sight should be gazed. And the sight of man is almost always directed towards other people. In this way one will create the illusion, that man is more important in this world, than that in this world which is not man. It is a sick illusion" *
Erlend Loe, Doppler, Gyldendal Pocket 2010, s. 154"I nogle tilfælde kan nysgerrighed grave modet frem og vække det. Men i de fleste tilfælde forsvinder nysgerrigheden, mens modet er nødt til at holde ud til den bitre ende. Nysgerrigheden er ligesom en sjov ven, man ikke rigtig kan regne med. Den lokker dig med, men når du så er midt i det, så forlader den dig, og så har du kun dit mod at holde dig til."
“In some occasions curiosity can bring forward the courage and awaken it. But in most cases, the curiosity disappears, while the courage has to stay until the bitter end. Curiosity is like a fun friend you really can’t count on. It tempts you to follow, but when you find yourself in the middle of it, it leaves you, and you’ll only have your courage to keep you up.” *
Haruki Murakami, Trækopfuglens Krønike, Forlaget Klim 2008 s. 69."Hvis ikke vi laver en fiasko om året, så er vi på den, altså så prøver vi ikke hårdt nok."
"If we don't make one fiasco a year, then we're in a tight spot, that is, then we don't try hard enough." *
In radio, Director of Danish Opera, Kasper Holten, kulturkontoret, P1, 11-06-03.– "say anything," he said. "You can't make a mistake when you improvise."
– "What if I mess it up? What if I screw up the rhythm?"
– "You can't," he said. "it's like drumming. If you miss a beat, you create another"

Patti Smith, Just Kids, Bloomsbury paperback 2010, s. 185Don't judge me on what I achieved, but on what I was seeking
Unknown"Maybe that's why I do art, I struggle to express myself trough language, so I seek different means
of communication."
Justyna Ataman 21.11 2011
*Unauthorised translations from danish to english.

""